نقشه برداری چیست؟ | نقشه نگار شمال

با نقشه برداری بیشتر آشنا شوید!

نقشه نگار شمال – در راستای سلسله مطالبی در نظر داریم تا نسبت به آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان به مباحث نقشه برداری اقدام نماییم. در گام اول به مقدمات این رشته و آشنایی با برخی از اصطلاحات پرکاربرد خواهیم پرداخت. نقشه برداری عبارت است از علم تهیه نقشه از سطح زمین، تعیین ابعاد کره زمین و نمایش همه یا قسمتی از سطح زمین به صورت پلان یا نقشه. در این علم قطعاتی از سطح زمین را با همه عوارض آن روی صفحه کاغذ یا صفحه افقی نمایش می‌دهند.

و اما ژئودزی چیست؟ تعیین شکل و ابعاد زمین در قلمرو نقشه برداری را ژئودزی گویند. ژئودزی که مفهوم آن نقشه برداری است، کلمه‌ای است یونانی به معنی تقسیم زمین که بنا به نیاز و احتیاج به نیاز و احتیاج روزمره انسان به وجود آمده است. نقشه برداری مسطحه چیست؟ روش‌های مربوط به نمایش قطعات کوچک سطح زمین را به صورت نقشه، نقشه برداری مسطحه گویند. کاتوگرافی چیست؟ مطالعه روشها و مراحلی که برای نمایش بخشهای بزرگ سطح زمین به صورت نقشه انجام می‌شود را گویند. نقشه برداری زمینی به مسائل و موضوعات مربوط به تهیه نقشه با عکس‌های زمینی که از سطح زمین گرفته می‌شود می‌پردازد. نقشه برداری هوایی به مسائل و موضوعات مربوط به تهیه نقشه که به وسیله عکس‌های سطح زمین که از هوا گرفته شده باشد خواهد پرداخت.

نقشه عبارت است از نمایش افقی قسمت‌هایی از سطح زمین با مقیاس کوچک شده روی صفحه کاغذ. خط قائم چیست؟ در هر نقطه از سطح زمین امتداد شاغولی را در این نقطه خط قائم آن نقطه گویند (در هر نقطه یک خط قائم وجود دارد). صفحه قائم چیست؟ به صفحه‌ای که از امتداد قائم در یک نقطه گذرانده شده است صفحه قائم در آن نقطه می‌گویند، بنابراین در هر نقطه بی‌نهایت صفحه قائم وجود دارد. خط افق چیست؟ در هر نقطه از زمین خطی است که بر امتداد قائم در آن نقطه عمود است. در هر نقطه بی‌نهایت خط افق قرار دارد. و در انتها صفحه افق چیست؟ به صفحه عمود بر امتداد قائم در یک نقطه صفحه افق گفته می‌شود. واضح است در هر نقطه فقط یک صفحه افق وجود دارد.

1 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید