تعیین حریم دریا

حفظ ابعاد قلمرو طبیعی دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها به عنوان پهنه‌های آبی مستقر در مناطق مختلف کشورمان و مرزبندی نهایی آنها با محیط اطرافشان یکی از ضرورت‌های امروزی نقشه برداری به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن مرزهای طویل دریایی در شمال و جنوب کشور و همچنین دریاچه‌ها و تالاب‌های متعدد داخلی این توفیق را یافته است تا در زمره کشورهای ساحلی قرار گرفته و بتواند با به کارگیری ابعاد مختلف مدیریت مناطق ساحلی از این توان بالقوه در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده مفید نماید. رشد طرح‌های اقتصادی و فعالیت‌های زیربنایی در سطح کشور، خصوصا در مناطق ساحلی، لزوم توجه و صیانت از اراضی و پهنه‌های ساحلی متاثر از دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور را به طور اخص در دو دهه گذشته فراهم نموده است. که این مهم با تعیین حد بستر و حریم این پهنه‌های آبی امکان‌پذیر خواهد بود.

با توجه به اهمیت مبحث فوق، گروه نقشه برداری نقشه نگار شمال به عنوان یکی از دفاتر فعال در حوزه نقشه برداری استان گیلان و دارای پروانه‌های رسمی کار از سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره آب استان گیلان و به کارگیری طیف وسیعی از مهندسین متخصص حوزه نقشه برداری کشور، تعیین حریم دریای خزر را به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های خویش در طی سالیان گذشته مد نظر قرار داده است. در همین راستا، کارشناسان این گروه آمادگی خویش را در راستای به کارگیری تجربایت پیشین در جهت تفکیک و تعیین اراضی ملکی مجاور با پهنه‌های دریایی، دریاچه‌ها و تالاب‌ها در شهرستان‌های ساحلی استان گیلان نظیر بندرانزلی، آستارا، چابکسر و… اعلام می‌دارند. مخاطبین گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند از بخش تماس با ما، نسبت بر برقراری ارتباط با متخصصین نقشه نگار شمال اقدام نمایند.