تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان عبارت است از تخصیص سندهای مستقل (به همراه منضمات و محدوده‌های مشاع) به واحدهای آپارتمانی ملکی که خود دارای سندی واحد (یا افراز شده) است. عملیات تفکیک آپارتمانی توسط کارشناس نقشه برداری عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار و گواهینامه تفکیک آپارتمان (که کلیه متخصصین نقشه نگار شمال حائز این شرایط می‌باشند) با اندازه گیری‌های زمینی ملک و متعاقبا ترسیم در یک سیستم رایانه‌ای انجام می‌گیرد. گروه نقشه برداری نقشه نگار شمال به عنوان مجری پروژه‌های متعدد تفکیک آپارتمانی در شهرستان‌های استان گیلان و دارای متخصصین مجرب سازمان نظام مهندسی ساختمان، آمادگی خویش را در راستای تفکیک آپارتمان‌های مختلف در سراسر استان گیلان اعلام می‌نماید.

عملیات تقکیک آپارتمان بر روی محدوده‌ای به نام عرصه صورت می‌گیرد که در اینجا منظور از عرصه، محدوده کل ملک را گویند. فایل‌های محدوده دقیق عرصه در سیستم تصویر UTH بوده که در اداره ثبت املاک با فرمت اوراکل بر روی یک فقره CD کپی شده و ضمیمه پرونده متقاضی می‌گردد. سپس متقاضی تفکیک آپارتمان جهت دریافت نقشه‌های تفکیکی به ساطمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه می‌نماید.  این فایل‌ها درون یک پوشه یا فولدر سه گانه قرار گرفته اند. نام این پوشه از سه عدد که توسط خط فاصله جدا شده اند تشکیل شده است. این سه عدد به ترتیب سری دفتر، شماره دفتر و شماره صفحه ملک در دفاتر اداره ثبت و اسناد و املاک آن شهر می‌باشد.