مساحی و تفکیک زمین

به مجموعه عملیاتی که در زمین‌های کم وسعت با وسایل ابتدایی به منظور اندازه گیری مساحت و تهیه پلان صورت می‌گیرد، مساحی گفته می‌شود. در این نوع نقشه برداری اندازه گیری طول و زاویه نقش اساسی را به عهده دارد. تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. البته در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد (سنجش‌های نجومی و نقشه برداری ماهواره‌ای). مختصات مطلوب می‌تواند کارتزین و یا جغرافیایی باشد. گروه نقشه برداری نقشه نگار شمال به عنوان مجری پروژه‌های مساحی و نقشه برداری زمین در استان گیلان، آمادگی خود را در راستای اخذ پروژه‌های جدید در این حوزه اعلام می‌دارد. مشتریان گرامی می‌توانند برای اخد مشاوره در این حوزه از بخش تماس با ما، نسبت به اخذ مشاوره با همکاران ما در نقشه نگار شمال اقدام نمایند. 

معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت یا اندازه گیری و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه‌ها و نیز روش‌های مختلفی استفاده می‌شود تا داده‌های لازم برای مرحله دوم به دست آید. در مرحله دوم نیز از روش‌های مختلفی استفاده می‌گردد. در تمام این روش‌ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می‌شوند. نتایج کار به صورت‌های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) و یا دیجیتال (جداول، مدل‌های رقومی زمین DGM یا DTM) ارائه می‌گردد. انتخاب وسایل و روش‌های مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است. در زیر به تفکیک به ابزار مورد نیاز فرآیند مساحی می‌پردازیم.

مساحی و نقشه برداری زمین | نقشه نگار شمال گیلان

ژالون

میله‌ای به طول دو تا سه متر و به قطر سه تا چهار سانتی‌متر با نوکی تیز که با رنگ‌های سفید و قرمز (نارنجی) به طول‌های نیم متری رنگ می‌شود تا از دور قابل رویت باشد. از این وسیله برای مشخص کردن امتداد مستقیم بین دو نقطه استفاده می‌شود. در عملیات دقیق برای عمود نگاه داشتن ژالون از سه پایه و تراز ژالون استفاده می‌شود.

شاغول

وزنه‌ای فلزی است به شکل مخروط ناقص که در قاعده آن محلی برای اتصال ریسمان تعبیه گردیده است و برای تعیین امتداد فئم نقاط از آن استفاده می‌شود. در حال حاضر نوعی شاغول که به شاغول نوری یا لیزری معروف است استفاده می‌شود که در آن یک منبع نور با شعاع پراکندگی خیلی کم امتداد قائم را مشخص می‌نماید.

متر نواری

از جنس پلاستیک، پارچه و فلزی و در طول‌های مختلف ده، بیست، سی، پنجاه و صد متری تعبیه شده که نوع پلاستیکی و پارچه‌ای با دقتی حدود ۱۰۰۰:۱ برای اندازه گیری طول‌های کوتاه و نوع فلزی آن با دقتی حدود ۳۰۰۰:۱ برای اندازه گیری‌های دقیق مناسب‌تر است. در مترکشی باید تصحیحاتی را مد نظر داشته و اعمال کرد از جمله آن‌ها می‌توان به  اصلاح خطای ناشی از درجه حرارت، اصلاح خطای ناشی از تیروی کشش و اصلاح خطای ناشی از افت و کمر دادن متر در اثر وزن خود متر اشاره داشت.

شاغول | نقشه نگار شمال

انواع نقشه برحسب مقیاس

نقشه‌های خیلی کوچک مقیاس: نقشه‌هایی با مقیاس ۲۵۰۰۰۰:۱ به بالا که به این قبیل نقشه‌ها اطلس یا نقشه‌های جغرافیایی نیز گفته می‌شود. نقشه‌های کوچک مقیاس: نقشه‌هایی با مقیاس ۵۰۰۰۰:۱ تا ۲۵۰۰۰۰:۱ که به آن‌ها نقشه‌های شهری و مملکتی نیز اطلاق می‌شود. نقشه‌های میان مقیاس: نقشه‌هایی با مقیاس ۱۰۰۰۰:۱ تا ۵۰۰۰۰:۱ که به نقشه‌های توپوگرافی شهرت دارند. نقشه‌های بزرگ مقیاس: نقشه‌هایی با مقیاس ۵۰۰:۱ تا ۱۰۰۰۰:۱ که به نقشه‌های مهندسی، اجرایی و ثبتی نیز معروف هستند. نقشه‌های خیلی بزرگ مقیاس: نقشه‌هایی با مقیاس بزرگتر از ۵۰۰:۱ که نقشه‌های ساختمان، پلان و دیتایل از این رسته هستند. در نقشه‌های بزرگ مقیاس، مقیاس عددی و در نقشه‌های کوچک مقیاس، مقیاس ترسیمی مناسب‌تر است. نسبت اندازه واقعی روی زمین به اندازه ترسیمی بر روی کاغذ را مقیاس گویند و به دو صورت کسری و یا بصورت ترسیمی نمایش داده می شود.